WAAROM BUSINESS SIMULATIONS?

Organisaties willen flexibel zijn om in te kunnen spelen op veranderingen in de markt. Of het nu gaat om groei, krimp of een verandering in werkzaamheden, er is een enorme behoefte aan zelfbewuste, intelligente, flexibele en ondernemende professionals die zich door koerswijziging niet uit het veld laten slaan, maar die in steeds wijzigende omstandigheden de verbinding kunnen blijven maken met de organisatiedoelstellingen. Door professionals bij de start en tijdens hun loopbaan gericht te coachen en te begeleiden, gaat hun ontwikkeling sneller en draagt deze meer en eerder bij aan positieve bedrijfsresultaten.

 

Mensen verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. 10% van de mens onthoudt wat ze leest, 40% wat ze ziet en hoort en maar liefst 90% van de mensen onthoudt wat ze doen. Leren is een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. In dit proces zijn verschillende fasen te onderscheiden, zoals het verzamelen van informatie, het toetsen van nieuwe inzichten of het nadenken over dingen die je overkomen. De psycholoog Kolb deed onderzoek naar verschillende manieren van leren bij mensen. Hij onderscheidde vier manieren, die hij als afhankelijke fasen vastlegde:

 

 

 

  1. De eerste stap is het voorgenomen werkgedrag daadwerkelijk uitvoeren (Concrete Experience)
  2. Dan volgt het evalueren hoe dat verloopt (Reflective Observation). 
  3. Vervolgens is het zaak te analyseren wat goed en wat minder goed ging. Wat zijn mogelijke verbeterpunten en hoe kunnen deze in een volgende situatie worden ingezet (Abstract Conceptualization)?
  4. Met het plannen van een volgende actie en het formuleren van verbeterpunten is een eerste leercyclus volbracht (Active Experimenting). 

 

In aanvulling op de leercyclus van Kolb zijn in onze Simulaties de volgende randvoorwaarden van belang: 

  • Bewust kiezen om te leren door te doen; 
  • Je kwetsbaar op kunnen en durven stellen; 
  • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen prestaties en leerproces; 
  • Inzicht ontwikkelen in het eigen leerproces en het vermogen krijgen dat zelf aan te sturen; 
  • Visie ontwikkelen op dat wat je wilt leren en het formuleren van werk- en ontwikkeldoelen.

 

TRIPLE A BUSINESS SIMULATION

 

De simulaties van Triple A Business Simulation voorzien in ‘business leren’. Het zijn educatieve softwareoplossingen, aangevuld met interventie in de vorm van rollenspellen. Tijdens onze simulaties kunnen cursisten één of meerdere dagen als team een (virtueel) bedrijf besturen. Deze simulaties laten de deelnemende teams oefenen met de stof die zij aangereikt krijgen, dit in dezelfde setting als in praktijksituaties. Ze komen dezelfde problemen en zichzelf tegen en dit allemaal tegelijk. Hierdoor maken ze ongetwijfeld fouten en ervaren ze waar ze iets kunnen leren of verbeteren.

De begeleiding, bestaande uit coaches, acteurs en spelleiding, zorgt voor de nodige spanning, maar ook dat dit alles op een aangename manier gebeurt. Zo blijft het leuk om een simulatie van Triple A Simulation te doorlopen, Maar dat is niet ons belangrijkste doel, wij streven ernaar de deelnemers enthousiast te maken én te houden. De dynamiek van een ‘simulatie-game’, is hierdoor een uitermate geschikte tool om een training op te baseren.

 

VOOR WIE?

 

Triple A business Simulation biedt oplossingen voor organisaties die een op maat gemaakte simulatie wensen, die ontwikkeld is voor de leerbehoeften en leerdoelen van de organisatie . De deelname aan een simulatie is een intensieve ervaring, doordat cursisten hun rol in de simulatie als een werkelijkheid ervaren. De ervaring(en) die zij opdoen, beklijven vele malen beter dan een traditionele training, omdat hun rol in de simulatie een realiteit wordt, ‘landen’ bevindingen ook veel beter. Doordat de deelnemers een context wordt geboden, kunnen de inzichten direct worden toegepast. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de opbrengst van de training blijvend is en men dus niet gauw terugvalt in de orde van de dag. Over de opgedane ervaringen wordt nog lang nagepraat.

 

,,De simulaties van Triple A Business Simulation voorzien in ‘business leren’. Educatieve softwareoplossingen, aangevuld met interventie in de vorm van rollenspellen voor strategie, marketing, inkoop, service en hospitality. 

Wij bieden een flexibel concept, waarbij de simulatie een aanvulling op uw training is.”

 

 

Openingstijden & informatie

+31(0)53 431 02 06
Ma-vrij 9.00 - 17.00